Chceme otevřít novou základní školu na cestě ke svobodě v Praze nebo v Praze-východ

Chceme uskutečnit školu, která vychází z důvěry v přirozené učení dítěte, umožňuje volnost a respektuje potřeby a zájmy každého jednotlivce. Věříme, že taková škola pomáhá rozvíjet samostatné osobnosti, které mají odvahu prosazovat své názory a přinášet pozitivní změny do světa.

Původní plán byl otevřít školu v září roku 2024 v Dolních Počernicích. Bohužel se nám nakonec nepodařilo domluvit na pronájmu budovy a jsme opět na začátku hledání nových prostor.

Dobrovolnost

 Dobrovolná účast na aktivitách zaručí zájem vycházející z vnitřní
motivace, která je důležitým faktorem pro učení a rozvoj v jakékoli oblasti.

Respekt

 Respektování rozdílů mezi námi, našimi zájmy a snaha o vzájemné porozumění přispívají k vytváření pozitivního prostředí pro všechny děti i dospělé.

Autonomie

 Ponecháme-li dětem samostatnost v rozhodování, zůstane jim přirozená radost z učení a zodpovědnost za vzdělávání po celý život.

Konsenzus

 Všichni mají stejnou možnost se aktivně účastnit rozhodování a hledat společně řešení, která jsou přijatelná pro všechny zúčastněné strany.

 

Sledovat náš postup na cestě k naší vysněné škole můžete na Facebooku, Instagramu, Whatsapp kanálu nebo na Linkedin.

Aktuálně

Hledáme prostory

Momentálně se soustředíme na hledání budovy. Co tedy přesně hledáme? Může se jednat i o pronájem prostor v části budovy školy atp. Jsme otevřeny

Více »

Beseda s Gabrielou a Urzou

Tak a konečně tu máme slibované krátké ohlédnutí za naší besedou o Svobodě učení s ředitelkou ZŠ Ježek bez klece Gabrielou Ježkovou a učitelem

Více »