Naše hodnoty

Vnitřní motivace

Vnitřní motivace je přirozenou vlastností každého člověka. Pokud ji vnější vlivy, jako jsou tresty, odměny a manipulativní formy pochval naruší, může trvat dlouho, než se znovu obnoví. Všechny činnosti (včetně těch, které jsou zdrojem chyb), kterým se dítě věnuje na základě vnitřní motivace, je možné považovat za učení. Vnitřní motivace je silný nástroj pro podporu vytrvalosti a odhodlání při dosahování cílů, i když cesta k nim může být náročná.

 

Věkové míchání

Věkové míchání umožňuje dětem komunikovat s lidmi různých věkových skupin a získat tak neocenitelné zkušenosti a dovednosti. Děti se díky interakci s lidmi různého věku naučí respektovat a porozumět lidem s odlišnými zkušenostmi a perspektivami. Mladší děti mají možnost pozorovat a učit se od starších. Starší děti prostřednictvím interakce s mladšími dětmi rozvíjejí empatii, trpělivost a schopnost vést a inspirovat druhé.

Konsenzuální rozhodování

 Společně vytváříme a rušíme pravidla. Všichni mají stejnou možnost se aktivně účastnit rozhodování a hledat společně řešení, která jsou přijatelná pro všechny zúčastněné strany. Díky zapojení více názorů se může objevit větší počet možností, které mohou být zváženy a mohou být zohledněny různé perspektivy, které by jinak nebyly brány v potaz. Konsenzuální rozhodování vyžaduje aktivní poslech, diskusi a vysvětlování názorů. Tento proces vede k porozumění a respektu mezi lidmi ve škole.

Sebeřízené vzdělávání

 Děti mají přirozenou touhu učit se a jako dospělí vytváříme podmínky, které podporují tento proces. Tyto podmínky zahrnují autonomii, podnětné a inspirativní prostředí a individuální podporu podle potřeb dítěte. Dětem poskytujeme nástroje a příležitosti ke hře a učení. Umožňujeme jim svobodně zkoumat a dobrovolně se účastnit aktivit, které jsou nabízeny dospělými nebo ostatními dětmi. Děti také mají přístup k řadě dospělých, kteří jsou ochotni jim pomoci a podpořit je, aniž by je soudili. Nelze nikoho něco naučit jednostranně z naší vůle. Dítě se musí samo chtít něco naučit a my mu můžeme pomoci v tomto procesu.