Často se ptáte

V jakém školním roce plánujete školu otevřít?

Když vše půjde hladce, plánujeme zahájit školu v září 2024. To znamená, že děti bychom rádi nabírali na jaře 2024.

Jak vysoké bude školné?

Výše školného se bude odvíjet od výše nájemného, platů zaměstnanců a příspěvků od MŠMT. Jak jsme již zmiňovali, normativ pro soukromé školy je zhruba poloviční oproti státním školám. V prvním roce provozu a následně až do školní inspekce jsou ještě kráceny o zhruba další polovinu a příspěvky na žáky v individuálním vzdělávání jsou také rok od roku nižší, takže dotace státu tedy pokryjí jen část nákladů na provoz školy, a proto je potřeba chybějící peníze pokrýt ze školného.
 
Zároveň budeme hledat i další zdroje financí z dotací, nadací či od sponzorů a věříme, že i jako v jiných školách, může také časem fungovat společná komunita. Naším cílem je udržet školné co nejnižší.

Školné u podobných typů škol v Praze se pohybuje okolo 7 000 Kč měsíčně za jedno dítě. Přesná výše školného bude upřesněna, jakmile to bude možné. 

Budete otevírat oba dva stupně?

V prvním roce plánujeme otevřít pouze první stupeň. Druhým stupněm ZŠ, bychom rádi pokračovali co nejdříve to bude pro nás uskutečnitelné.
 

Budete přijímat domškoláky?

Ano, plánujeme umožnit i individuální vzdělávání dětem z celé České republiky. Přezkoušení bude probíhat formou rozhovoru nad portfoliem. 

Kapacita školy se bude odvíjet od platnosti nové vyhlášky. V prvním roce budeme přijímat děti na první stupeň, poté i na druhý. Školné a další informace se budeme snažit zveřejnit co nejdříve, ale závisí na stejných parametrech jako školné pro denní docházku (viz výše).

Jak bude probíhat přijímací řízení/zápis?

Vše zveřejníme ihned, jak bude škola zapsána do rejstříku MŠMT. Součástí přijímacího řízení bude také osobní schůzka s rodiči. Nutností je souhlas s vizí a hodnotami naší školy.