Proč to děláme

Proč chceme založit školu

Dlouhodobě se zajímáme o téma svobody a došli jsme k názoru, že to, jakým způsobem jsou děti vzdělávány, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících budoucnost naší společnosti. Proto jsme se rozhodli založit školu, která bude umožňovat dětem objevovat svět a rozvíjet se v souladu s vlastním přirozeným zájmem a potenciálem.

Chceme vytvořit místo, kde se děti budou moci scházet, vzájemně se od sebe učit a budovat si vztahy. Zároveň chceme, aby měly podporu ze strany dospělých, které budou moci děti požádat o pomoc či radu v široké škále znalostí a dovedností. Toto prostředí lze vytvořit i formou komunitní školy, my jsme se však rozhodli založit školu zapsanou do rejstříku MŠMT. Takovýchto škol již řada v České republice existuje, ovšem žádná z nich není v naší oblasti, a to chceme změnit.

Mapu komunitních i akreditovaných škol můžete najít zde

Jak si školu představujeme

V naší škole nevnímáme dospělého jako někoho, kdo určuje, co se mají děti učit, ale jako pomocníka, který je dětem k dispozici, pokud děti o něco projeví zájem.

Učení je program mozku vyvinutý pro přežití a je nám všem přirozený, pokud není narušen vnější motivací, kterou je například manipulativní chválení, odměňování, trestání nebo jiné formy nevyžádaného hodnocení. Hodnocení narušuje pocit bezpečí, který je jednou ze základních lidských potřeb, bez jejíhož naplnění není možné se efektivně učit. Proto v naší škole nehodnotíme.

Chceme zajistit přístup k řadě dospělých a umožnit trávení času ve věkově smíšeném prostředí. Takto vytvoříme prostředí bohaté na podněty, kde děti dostanou vše, co potřebují pro svůj rozvoj.

Kdo nás inspiruje

Nejsme žádnými průkopníky, kteří chtějí experimentovat s novými typy vzdělávání. Chceme u nás založit školu, která se inspiruje osvědčenými modely, které vycházejí ze sebeřízeného vzdělávání. Naší inspirací je řada škol v zahraničí i u nás. Jmenovitě například nejznámější britská internátní škola Summerhill, která byla založena již před více než sto lety Alexanderem S. Neillem nebo školy typu Sudbury Valley, kterých už je po světě okolo třiceti a první z nich byla založena již roku 1968. V České republice jsou nám vzorem školy jako Donum Felix v Kladně, Ježek bez Klece v Brně anebo Erazim v Opavě.

Dění v jedné ze Sudbury škol zkoumal americký psycholog a vědec Peter Gray a své poznatky shrnul v knize Svoboda učení, ze které rovněž čerpáme naši inspiraci.

Proč chceme jít cestou školy zapsané v rejstříku MŠMT a nestačí nám komunitní škola

Pokud rodič touží po co nejsvobodnějším vzdělávání svých dětí, má možnost je zapsat na individuální vzdělávání v nějaké již existující kmenové škole a chodit s nimi dvakrát ročně na přezkoušení. Mezitím děti mohou kvůli kontaktu s ostatními dětmi navštěvovat některou z komunitních škol anebo dělat jakoukoliv jinou činnost se svými rodiči. Řada rodičů ale narazí na některý z následujících problémů:

Forma přezkušování je víceméně v kompetenci jednotlivých škol a ne každá je nakloněná domácímu vzdělávání. Najít školu, která je vstřícná k jiným formám vzdělávání než je strukturované plnění kurikula v přesně daných časových úsecích a zároveň má volné místo pro domškoláky, je někdy obtížné. Komunitních škol stále přibývá, ale břemeno shánění kmenové školy přezkušování stále leží na bedrech rodičů. V soukromé škole zapsané v rejstříku MŠMT tato starost rodičům odpadá.

Na bedrech rodičů v komunitní škole rovněž leží financování. Skrze daně už si jednou místo ve škole pro své děti zaplatili, ale pokud by dítě posílali do komunitní školy, musí vše hradit ještě jednou. V případě školy zapsané v rejstříku MŠMT má škola nárok na příspěvek na žáka, který není sice tak vysoký jako u státních škol, ale pokryje významnou část nákladů, díky které bude volba zapsat dítě do školy pro rodiče finančně únosnější. Na školu tak budou moci chodit děti, pro které je taková forma vzdělávání nejlepší cestou a ne jen děti, jejichž rodiče si to mohou finančně dovolit.