Registrační formulář pro zájemce o docházku

Máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo naši školu? 

Pokud jste ve shodě s koncepcí naší školy, vyplňte následující registrační formulář. Kromě základních údajů nutných pro zápis, obsahuje dotazník, který byl vytvořen, abychom předešli případným nedorozuměním a mylnému očekávání od fungování naší školy. Chceme tím zejména poukázat na některá riziková místa, která vám pomohou odhalit, zda jsme v přístupu ke vzdělávání v souladu.

Ve školním roce 2024/2025 bude zápis probíhat pouze formou přestupu. Děti budeme přijímat do 1. – 4. třídy.

Po vyplnění formuláře naplánujeme osobní / online schůzku s žákem a jeho zákonnými zástupci, kde se domluvíme na dalším postupu.

Pokud máte více dětí, formulář prosím vyplňte za každé zvlášť. Odpovědi na otázky samozřejmě můžete kopírovat, pokud platí pro oba stejně. Tento formulář není závazný, ale ani nezaručuje zápis Vašeho dítěte do školy.