Podporují nás

"Jako zakladatelka podobné školy jako je DRAK podporuji další zakladatele na jejich cestě. Proč? Jednoduše mi dává smysl vzdělávání z vnitřní motivace. Věřím, že pokud děti mají možnost vyrůstat s respektem a důvěrou k jejich volbě, učení se probíhá přirozeně a vede k tomu, že děti budou mít snazší cestu k poznání sebe sama, získají tolik potřebnou sebeúctu, která jim pomůže na jejich cestě životem."
Pavlína Bednářová
Zakladatelka ZŠ Spirála
"Svobodu vnímám jako stav nebo místo, kde se mohu stávat tím, kým potřebuji, kde můžu naplňovat své biologické, psychologické a sociální potřeby. Dává mi smysl vytvořit prostředí, které umožňuje lidem vzdělávat se sebeřízeně."
Michaela Řeřichová
Aliance pro sebeřízené vzdělávání
"Založit svobodnou školu znamená vytvořit dětem prostor, kde mohou žít autenticky a svobodně. Jako někdo, kdo prošel klasickou školou, přeji všem dětem, aby měly možnost rozhodovat o tom, co se učí, kdy a jak, což mi chybělo, když jsem byl dítě. Nemusely by tak ztrácet čas a nervy věcmi, které jim nedávají smysl, a místo toho by mohly začít objevovat, co je baví a co chtějí dělat."
Pavel Kadaňka
Průvodce v Educornu
"Většinu krutostí v historii lidstva nenapáchali lidé neposlušní, nýbrž ti poslušní, když „jen dělali svou práci“ či „jen poslouchali rozkazy“. A protože poslušní dospělí rostou z poslušných dětí, nechci, aby (mě) děti poslouchaly; přeji si, aby byly svobodné a poslouchaly samy sebe."
Urza
Učitel v Ježku bez Klece